Registracija

Napomena: ova opcija registracije koristi se za slučaj da su Vaši podaci već prikazani u listi diplomiranih studenata. Unosom tačnih podataka vršite aktivaciju postojećeg korisničkog naloga.

Unesite jedinstveni matični broj građanina (JMBG).

Ukoliko nije moguće pronaći diplomca za uneseni matični broj, izaberite opciju 1 za registraciju. Matični brojevi određenog broja diplomaca nisu evidentirani.

Registracija