Registracija


Poziv za registraciju diplomaca

Registracijom na ovom portalu diplomci imaju mogućnost ažuriranja vlastitih kontakt podataka i podataka o zaposlenjima, kao i pregled sličnih podataka svojih kolega. Osim toga, moguća je lakša razmjena informacija između fakulteta i diplomaca, kao i međusobna komunikacija između svih registrovanih korisnika.

Registracija se vrši aktiviranjem korisničkog naloga koji je već kreiran na osnovu službene evidencije fakulteta ili kreiranjem novog korisničkog naloga koji treba da bude verifikovan od strane ovlaštene osobe fakulteta. Na raspolaganju su sljedeće opcije registracije:


Opcija 1 - registracija unosom ličnih podataka diplomca

Opcija 2 - registracija unosom matičnog broja diplomca

Opcija 3 - kreiranje novog korisničkog naloga unosom ličnih podataka diplomca

Registracija